REDUKCJA KOSZTÓW ENERGII to wynik szeregu działań noszących nazwę OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII. Optymalizacja oparta jest na wynikach audytu, którego celem jest wytyczenie kierunku działań i przedstawienie możliwości ograniczenia kosztów. Kalkulacja poszczególnych etapów prac jest robiona w oparciu o możliwe do uzyskania oszczędności i wykonywana jest każdorazowo indywidualnie pod danego klienta rzetelnie i uczciwie z uwzględnieniem koniecznych do poniesienia kosztów. Forma i wielkość wynagrodzenia jest indywidualnie ustalana z klientem, może to być jednorazowa opłata za wykonane prace lub udział w realizowanych oszczędnościach. Forma rozliczeń jest ustalana wg preferencji klienta i zakresu działań. Wszelkie wykonane przez nas prace objęte są gwarancją.

Firma Energo-Optima proponuje pełną i kompleksową obsługę klientów w zakresie:

 • przeprowadzenie w imieniu klienta wszelkich spraw formalno-technicznych z dostawcą i sprzedawcą energii elektrycznej:
  • zmiana mocy i taryfy u dotychczasowego dostawcy i sprzedawcy energii elektrycznej w tym:
   • uzyskanie nowych warunków na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej
   • opracowanie i uzgodnienie niezbędnej dokumentacji technicznej
    modernizacja układów pomiarowych wg nowych warunków
   • dostarczenie nowej umowy na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej
  • zmiana dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej w tym:
   • pomoc w sprawach formalno-technicznych z nowym i starym sprzedawcą energii elektrycznej oraz Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
 • projektowanie, dobór , montaż i modernizacja układów do kompensacji mocy biernej
 • projektowanie, dobór i montaż układów filtracyjnych do poprawy jakości energii elektrycznej
 • przebudowa, budowa i modernizacja układów zasilania i instalacji wewnętrznych
 • projektowanie, instalacja i modernizacja systemów oświetleniowych