Firma Energo-Optima proponuje również usługi w zakresie:

 • pomiarów eksploatacyjnych baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
 • modernizacji i konserwacji istniejących układów kompensacji mocy biernej
 • okresowych i odbiorczych przeglądów instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w tym:
  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary rezystancji uziemień w tym instalacji odgromowych
  • pomiary impedancji pętli zwarciowej (ochrona przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie)
  • pomiarów wyłączników różnicowo – prądowych
  • pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiarów zużycia energii elektrycznej z rejestracją wszelkich parametrów technicznych na napięcie do 660V i zakresem prądowym do 3kA
 • sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych (liczników energii)
 • montażu nowych oraz konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • modernizacji układów pomiarowych