Pierwszym i podstawowym etapem we wdrożeniu OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ jest wykonanie AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Wykonanie audytu ma na celu przeanalizowanie całości lub części (wg ustaleń z klientem) gospodarki energetycznej Naszym celem jest zaproponowanie klientowi optymalnych rozwiązań w zakresie obniżenia energochłonności budynku i poprawy komfortu użytkowania. Zakres audytu jest ustalany z klientem w fazie uzgodnień i może być przeprowadzony w zakresie elektrycznym, cieplnym, oświetleniowym w całości lub realizowany w częściach w dowolnym zakresie. Warunki, zakres i czas trwania audytu ustalany jest indywidualnie na podstawie wstępnych informacji, wizji lokalnej i potrzeb klienta. Proponujemy działania w dziedzinach w których mamy pewność, że poprawa będzie zauważalna, opłacalna i stała w czasie.

MOŻLIWY ZAKRES WYKONANIA AUDYTU:

 • inwentaryzacja układu zasilania, instalacji wewnętrznych, systemów oświetlenia, grzewczych, wentylacyjnych
 • pomiary jakości energii elektrycznej wg aktualnych norm i przepisów analizatorem klasy A (zakres prądowy do 3000A, dowolny poziom napięcia
 • analiza jakości energii elektrycznej w odniesieniu do normy PN-EN 50160, analiza przyczyn zaburzeń, wnioski i zalecenia
 • rejestracja mocy, energii i parametrów elektrycznych w celu określenia charakterystyki odbiorów, przebiegu zużycia energii, wykorzystania mocy (rejestratory mocy Kyoritsu model KEW 6300 z oprzyrządowaniem umożliwiającym pomiar prądu do 3000A i napięcia na poziomie niskim i średnim)
 • analiza techniczno-ekonomiczna możliwości zastosowania układów do kompensacji mocy biernej
 • pomiary stanu instalacji elektrycznej miernikiem Sonel model MPI 511 z użyciem pirometru cyfrowego i multimetru z możliwością pomiaru mocy, energii i współczynników odkształcenia prądu i napięcia THD
 • określenie stanu instalacji w celu przeciwdziałania kosztownym awariom i ograniczenia strat i wielkości zużycia energii
 • analiza kosztów zużycia energii elektrycznej w dowolnym przedziale czasu (zwykle roku wstecz) i zestawienie danych z uzyskanymi wynikami pomiarów
 • dopasowanie w oparciu o uzyskane dane najkorzystniejszych wariantów rozliczeń za zużywaną energię elektryczną
 • sprawdzenie stanu i dokładności układów pomiarowych energii elektrycznej
 • pomiary natężenia oświetlenia i parametrów oświetleniowych
 • porównanie uzyskanych wyników pomiarów oświetlania z aktualnymi normami, propozycje zmian w celu dostosowania oświetlenia do norm, poprawy komfortu użytkowania, zwiększenia efektywności działania i obniżenia energochłonności
 • w oparciu o inwentaryzację i dokumentację techniczną propozycje rozwiązań w dziedzinie poprawy efektywności pracy układów wentylacyjnych i grzewczych, możliwość sporządzenia certyfikatu efektywności energetycznej
 • opracowanie końcowe w postaci szczegółowej dokumentacji techniczno-ekonomicznej

Wyżej podany zakres audytu odzwierciedla nasze możliwości, które jednak z czasem rosną dzięki inwestycjom w układy pomiarowe i w samych siebie dzięki kursom specjalistycznym, szkoleniom i studiom.