KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Kompensacja mocy biernej

Na podstawie analizy wielkości i kosztów zużycia energii biernej indukcyjnej wykonanej podczas audytu dokonujemy kalkulacji opłacalności zastosowania układów do kompensacji mocy biernej.

Koszty energii biernej indukcyjnej występują u odbiorców energii jako efekt nadmiernego jej zużycia w stosunku do pobieranej energii czynnej. Wielkość tą określa współczynnik tgφ którego dopuszczalna wartość jest ustalana przez dostawcę energii elektrycznej i standardowo wynosi 0,4 (w niektórych przypadkach 0,2). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu naliczane są koszty wg taryfy danego dystrybutora.

W przypadku energii biernej pojemnościowej (rzadziej występującej w rozliczeniach) koszt nie zależy od proporcji do poboru energii czynnej ale jest wprost rozliczany poprzez przemnożenie zużycia i ceny za kVArh

Energia bierna w przeciwieństwie do czynnej nie może być zamieniona na inną postać energii (mechaniczną, cieplną) co oznacza, że nie jest to energia użyteczna. Służy ona do wytworzenia pola elektromagnetycznego w uzwojeniach maszyn i urządzeń elektrycznych, pobierana jest przez pojemność kabli i kondensatorów energetycznych. Jej przepływ mimo, iż niekorzystny jest nieodzownym elementem pracy urządzeń elektrycznych takich jak transformatory, silniki elektryczne, kondensatory i kable energetyczne. Celem kompensacji mocy biernej jest:

Wynikiem właściwie dobranej, zaprojektowanej i zamontowanej baterii kondensatorów jest oprócz zredukowania kosztów zużycia energii biernej zmniejszenie wielości zużycia energii czynnej poprzez wspomniane zmniejszenie strat.

Poszczególne etapy prac w zakresie kompensacji mocy biernej wyglądają następująco:

Zarówno urządzenie jak i montaż baterii objęte są roczną gwarancją pisemną. W swojej ofercie proponujemy również usługi w zakresie: serwisu pogwarancyjnego, modernizacji i konserwacji istniejących układów kompensacji oraz pomiarów eksploatacyjnych. Współpracujemy z czołowymi Polskimi producentami.

Designed by Haiku studio
Energo-Optima © Kraków 2009